Riolering en afvoeren

Behalve in het vervangen van rioleringen is Installatiebedrijf Daub ook gespecialiseerd in het ontstoppen en reinigen van afvoeren en rioleringen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de modernste technieken. Alle voorkomende werkzaamheden op rioleringsgebied kunnen door ons worden uitgevoerd zoals onder meer het aanleggen, vernieuwen en onderhouden van de riolering. De inzet van uitsluitend KOMO-gecertificeerde materialen waarborgt een kwaliteit, terwijl onze tarieven zeer concurrerend zijn.

Rioleringen vergen een regelmatige schoonmaakbeurt. Installatiebedrijf Daub levert een complete service op dit gebied. Uw riolering wordt tot op de bodem gereinigd, verstopte afvoerleidingen, ontbrekende en/of alle mankementen die wij tijdens onze werkzaamheden constateren worden geregistreerd en verwerkt in een heldere rapportage die eventueel aan u wordt verstrekt kan worden.

Om de staat van het rioolstelsel inzichtelijk te houden, maakt Installatiebedrijf Daub gebruik van moderne digitale meet- en inspectieapparatuur (camera inspecties). De uitkomsten van deze verkenningen worden vastgelegd in een overzichtelijk inspectie-rapport.

Ook op rioleringsgebied gaat Installatiebedrijf Daub oplossing gericht te werk: in samenspraak met de opdrachtgever dragen wij een totaalpakket aan, zodat u zicht nergens meer zorgen over hoeft te maken.

Van probleemanalyse tot het graaf- en straatwerk: alle voorkomende werkzaamheden zijn bij ons in goede handen.

afvoer